Ak v raji nie sú psi, potom po smrti chcem ísť tam, kde šli oni.
If there are no dogs in Heaven so when I die I want to go where they went.