Midnight Lady´s His Master´s Voice

                                                     Master

                                                                       +20.10.1997 - 5.1.2006

 

 

Touto cestou sa chcem poďakovat chovateľskej stanici MIDNIGHT LADY´S, že mi umožnili chovať tak jedinečného psíka ako bol

Master.

Bol to pes s veľkym srdcom.