Mississippi-Missouri Different B &W

                                      Nero                                

+ 27. 5. 2006 - 10.08.2011

otec /Father: Lifeguard´s Chief

matka /Mother: Mississippi-missouri Cessie

vyšetrenia /health: DBK 0/1, DLK A, cystinuria clear, heart clear

 

 

Nero

To remember our faithful friend:

31.08.2011 20:25

Dňa 19.08.2011 nás opustil náš verný priateľ Nero (Mississippi-Missouri Different B&W). Týmto sa chcem poďakovať rodine Aľakšovej , ktorá mi umožnila pracovať s ním a veľká vďaka patrí aj samotnému Nerovi, vďaka ktorému som získala nových priateľov. / On 19.08.2011 we left our faithful friend of Nero (Mississippi-Missouri Different B & W). I want to thank this family Aľakšovej, which allowed me to work with him and a big thanks to Nero itself, through which I gained new friends.